Liên hệ chúng tôi
Nếu gặp trục trặc với việc sử dụng diễn đàn, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, p.Linh Trung, Q. Thủ đức, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 37244270 ext. 3888
webmaster@hcmiu.edu.vn